Apie A. Griškevičiaus parodą

2017 m. gegužės-birželio mėnesiais Kauno paveikslų galerijoje veikusi Algio Griškevičiaus paroda „Iliuzijos“ suteikė progą betarpiškai patirti bene įdomiausią šio menininko kūrybos aspektą – tarpdiscipliniškumą, kuris siejasi ne tiek su šiuolaikiniam menui būdingu konceptualumu, kiek su tradicinėmis meno sritimis, kuriose išlieka svarbūs meistrystės ir kūrinio unikalumo kriterijai. Ekspozicijoje galima buvo apžiūrėti autoriaus tapybos darbus, fotografijas ir savitas, autorine technika sukurtas skulptūras. Šių trijų meno sričių pavyzdžiai nėra tik retrospketyvinis autoriaus darbų rinkinys. Parodoje eksponuoti kūriniai tarpusavyje susiję ir estetiniais, ir teminiais saitais, kurie jungiasi į daugiasluoksnius pasakojimus ir galiausiai atskleidžia vientisą, subjektyvų ir tuo pat metu arhetipinį pasaulio vaizdinį.
Parodai skirtą Tomo Pabedinsko straipsnį, publikuotą žurnale Kultūros barai, galima skaityti čia: A.Griskevicius_Kulturos barai.Leave a Reply