Paskaita Prahoje

2022 m. balandžio 18-25 d. Tomas Pabedinskas lankėsi Prahoje, kur skaitė paskaitą Prahos Karolio universiteto Filosofijos fakulteto Slavistikos ir Rytų Europos studijų katedros Baltistikos centro studentams. Tarptautinei studentų grupei pristatyta Lietuvos kūrybinės fotografijos raida nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio iki šių dienų, studentai supažindinti su žymiausiais lietuvių fotografais, analizuoti garsiausi jų darbai. Pažintis su lietuvių fotografų kūriniais studentams tapo puikia proga geriau pažinti ne tik Lietuvos meno raidą, bet ir ją lėmusias politines, socialines, kultūrines aplinkybes, duskutuoti ir apsikeisti skirtinga savo kultūrine patirtimi.

On April 18th-25th, 2022 Tomas Pabedinskas has visited Prague where he delivered a lecture for students of Prague Charles University’s students. The international group of students was introduced to the development of Lithuanian creative photography since 1970’s till present, students get acquainted with most famous Lithuanian photographers and their iconic works. The introduction to the works of Lithuanian photographers became a good occasion for students not only to know Lithuanian art better, but also to understand political, social, cultural circumstances which influenced it, to participate in discussions and to share their different cultural experiences.Leave a Reply