Pristatymas Istorijų namuose

Birželio 9 d., Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijų namuose Tomas Pabedinskas pristatė savo kūrybą. Renginyje autorius papasakojo apie du skirtingus, tačiau tą patį miesto objektą – prekybos centrą – vaizduojančius savo fotografijų ciklus.
Pirmasis ciklas „Akropolis“, sukurtas 2008 m., artimesnis konceptualiam šiuolaikiniam menui – prekybos centro tapimą miesto urbanistiniu ir socialinio gyvenimo centru čia ženklina bejausmės fotokameros akies žvilgsnio perspektyva iš „Akropolio“ į Kauno bažnyčias. Antrasis ciklas „Spektaklio vienišiai“, sukurtas 2011–2016 m., ir savo estetika, ir analogine technologija labiau primena gatvės fotografijos žanrą ir subjektyviai pasakoja apie prekybos centrą kaip „miestą“ mieste bei perteikia paties fotografo jauseną jame. Abiem atvejais siekiama skirtingais būdais skatinti kritišką žiūrovo santykį su šiuolaikinio miesto urbanistiniais ir socialiniais pokyčiais.
Tomo Pabedinsko kūrybos pristymas yra dalis parodos „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ lydimųjų renginių programos.

On the 9th of June Tomas Pabedinskas has presented his creative work at Lithuanian National Museum’s House of Histories. The author has discussed two different photo cycles related by the same object – a shopping centre.

First cycle “Akropolis” created in 2008 is related to conceptual contemporary art. The shopping centre as the urban and social centre of the town is marked here by a perspective of a sight of cold eye of a photo camera from “Akropolis” towards Kaunas’ churches. Second photo cycle “Loners of the Spectacle” created between 2011 and 2016 reminds of street photography genre because of both: the aesthetics and analogue technology. It subjectively tells about the shopping centre as a “town” in a town and reveals the subjective feeling of the photographer in it. In both cases the aim is to encourage viewers’ critical relation to the social and urban changes in contemporary city.
The presentation of Tomas Pabedinskas’ work is a part of a programme of events accompanying Antanas Ingelevičius’ exhibition “A Creator and A City”.
Fotografijos / photographs: Istorijų namai.


Leave a Reply