Roko maršai fotografijoje

Moksliniame žurnale „Logos“ publikuotas Tomo Pabedinsko straipsnis „Roko maršai“ fotografijoje: roko subkultūra ir politinių permainų simbolinė reprezentacija. Straipsnyje aptariamos Virgilijaus Usinavičiaus-Augulio 1987 ir 1988 m. „Roko maršų“ fotografijos, kurių dalis anksčiau nėra viešintos. Autoriaus darbai analizuojami iš antropologinės teorinės perspektyvos, platesniame istoriniame kontekste, nei iki šiol – nuotraukos aptariamos roko subkultūros istorinės raidos Lietuvoje perspektyvoje. Dėl ribotos sklaidos, autoriaus fotografijos iki šiol labiau atspindėjo roko subkultūros raidą Lietuvoje, nei bendras 9-ojo dešimtmečio politines permainas, tačiau ir savo turiniu, ir vizualia forma atitiko fotografijos, galinčios simboliškai reprezentuoti politines permainas, bruožus.

Straipsnis internete prieinamas čia.


Scholarly journal “Logos” has published Tomas Pabedinskas’ article “Rock Marches” in Photography: Rock subculture and symbolic representation of political changes. The paper discusses Virgilijus Usinavičius-Augulis’ photographs of “Rock March” in years 1987 and 1988, part of which was never published before. They are analysed from anthropologic perspective in the wider context of historical development of rock subculture in Lithuania. So far author’s photographs have reflected the development of rock music in Lithuania more than general political changes of 1990’s due to its limited public dissemination. However, the content and the visual form of author’s photographs correspond to the features of photography, which has a potential to symbolicly represent political changes.

Full text article is available here.Leave a Reply