Pranešimas Grace

Lapkričio 15-17 d. Tomas Pabedinskas kartu su VDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedros dėstytojais prof. dr. Rimantu Plunge ir prof. dr. Titu Petrikiu dalyvavo tarptautiniame simpoziume „Focus on Europe 2023“ Graco mieste, Austrijoje. Privataus universiteto Mokytojų edukacijos koledžo „Augustinum“ organizuotas renginys sukvietė daugiau nei 20 lektorių iš 8 šalių. VDU atstovai į simpoziumą buvo pakviesti pasidalinti požiūriu į Rusijos karą Ukrainoje, jį analizuojant iš politologijos, meno tyrimų ir ideologinių perspektyvų.
Tomas Pabedinskas pristatė Lietuvoje gyvenančio ir kuriančio ukrainiečių menininko Valentyn Odnoviun fotografijų ciklą „Sekimas“, kuriame atskleidžiami įvairiais istoriniais laikotarpiais skirtingų režimų naudoti panašūs žmonių sekimo ir kontrolės būdai. Pranešime parodyta, kaip bendrus galios santykių įtvirtinimo ir veikimo principus atskleidžiantis kūrinys gali padėti išlaikyti kritinį mąstymą šiandienos karinių konfliktų ir vertybinių kovų kontekste.


On the 15th-17th of November Tomas Pabedinskas took part in the international symposium “Focus on Europe 2023″ in Graz, Austria together with professors from Vytautas Magnus University (VMU), Faculty of Arts, Department of Contemporary Arts dr. Rimantas Plungė and dr. Titas Petrikis. The event was organised by the private pedagogical college “Augustinum” and invited more than 20 lecturers from 8 countries. Representatives of VMU were invited to share their approach to Russia’s war in Ukraine from the perspectives of political science, ideology and art research.
Tomas Pabedinskas presented photo cycle “Surveillance” by Ukrainian artist Valentyn Odnoviun living and working in Lithuania. The photo cycle reveals similar methods and means of surveillance and control applied by different regimes in various historical periods. The presentation showed that the work of art, which reveals general principles of establishing power relations and its operation, can help to preserve critical thinking in the context of today’s military conflicts and struggles between different values.

400370120_210168382125059_3679391527536930207_nLeave a Reply